ОБРАЩЕНИЕ

Пожалуйста, прежде чем отправить Ваше обращение в адрес государственного или местного органа в электронном виде, внимательно ознакомьтесь со следующей инструкцией

ПОДАТЬ ОБРАЩЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

СТАТИСТИКА

ПОМОЩЬ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Техническая поддержка:

(312) 96 03 07

(312) 96 03 06

ТОКТОМ / ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2014 –жылдын 11- августу, № 463

 

Электрондук кайрылуулар интернет-порталы аркылуу келип түшкөн электрондук кайрылууларды кароо тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу

 

         “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жоболорун ишке ашыруу максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Тиркелген: Электрондук кайрылуулар интернет-порталы аркылуу келип түшкөн электрондук кайрылууларды кароо тартиби жөнүндө жобо бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин алдындагы “Инфо-Система” мамлекеттик мекемеси менен бирге электрондук кайрылуулардын интернет-порталын (мындан ары – Кайрылуулар порталы) бир айлык мөөнөттө киргизсин.

3. Министрликтер, мамлекеттик комитет, администрациялык ведомстволор, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрүнүн аппараттары, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары (макулдашуу боюнча) төмөнкүлөрдү ишке ашырышсын:

- кайрылуулар порталы аркылуу электрондук кайрылууларды кабыл алуу, кайра иштетүү жана кароо;

-    келип түшкөн электрондук кайрылуулардын эсебин алуу жана алардын өз убагында жана объективдүү каралышын контролдоо.

4. Министрликтердин, мамлекеттик комитеттин, администрациялык ведомстволордун жетекчилеринин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрүнүн, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчыларынын жарандардын электрондук кайрылуулары менен иштөөсүн талаптагыдай уюштурбагандыктары үчүн персоналдык жоопкерчиликтери белгиленсин.

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик байланыш агенттиги “Кыргызтелеком” ачык акционердик коому менен бирге Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрүнүн аппараттарын, жергиликтүү мамлекеттик администрацияларды жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын интернет тармагына кошуунун атайын тарифтик планын бекитүү жөнүндө маселени караштырышсын.

6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты Кайрылуулар порталы аркылуу келип түшкөн жарандардын электрондук кайрылууларын кароонун мониторингин жана ай сайын талдоону ишке ашырсын.

7. Бул токтом жалпыга маалымдоонун расмий каражаттарында, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, Өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараттарындагы, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын маалыматтык ресурстарында жарыяланууга тийиш.

8. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. 

9. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчиси – министрге жүктөлөт.

 

Кыргыз  Республикасынын  Примьер-министри